ADL

© Betina Karin Lassen, ergoterapeut - specialist i demens og psykiatri

ADL

ADL står for Activities of Daily Living, det oversættes til Almindelig Daglig Livsførelse. Det er i daglig tale sammenligneligt med almindelige daglige aktiviteter, som er alle former for daglige gøremål for eksempel vaske gulv, gå i bad, skrive på computer, læse eller omplante planter.

 

Funktionstræning

Nogle gange er det nødvendigt med funktionstræning, for at klienten bliver i stand til at udføre almindelige daglige aktiviteter. Det kan være, hvis klienten har ødem, smerter, spasticitet med mere i en sådan grad, at det ikke er muligt at træne det igennem fysisk aktivitet fra klienten selv. Funktionstræning er for eksempel at strække og bevæge kroppen igennem, inden en klient med halvsides lammelse skal guides i bad. Træningen bliver nemmere med mere bevægelighed.

 

Hjemmebesøg

Hjemmebesøg foretages blandet andet for at afdække, om der skal laves boligændringer, om der er behov for hjælpemidler og eller personlighjælp, for at sikre at det miljø, som klienten skal færdes i, bliver så sikkert og hensigtsmæssigt som muligt. Et hjemmebesøg vil ofte gennemgå adgangsforhold, køkkenfunktioner, toilet-, bade- og sengeforhold.

ADL

Der bliver ofte talt om ADL, som betyder Almindelige Daglige Aktiviteter.

 

Selvhjulpen

Ergoterapeuter behandler og undersøger klienten gennem almindelige daglige aktiviteter. Målet er at gøre klienten så selvhjulpen som muligt. Derved kommer klienten til at fungere bedst i hverdagen efter endt behandling. Ergoterapeuter anvender de gøremål, som klienten kender, for at fremme motivationen og nemmere genindlære færdighederne.