Behandlingens opbygning

© Betina Karin Lassen, ergoterapeut - specialist i demens og psykiatri

Behandlingens opbygning

 

For at din behandling skal opleves og være en succes er det vigtigt, at den er bygget op på den rigtige måde, så din krop, sind og hjerne er klar til det. Bagefter skal de gøres klar til at komme tilbage til omverden.

 

Personen får mest ud af behandlingen ved at opbygge den, så hjernen er på det rigtige niveau ved den givne aktivitet. På den måde sikres, at der opnås en passende reaktion (adaptiv respons). 
For at give personen en succesoplevelse i alle aktiviteter er det altså vigtigt at skabe den rigtige form for vågenhedstilstand i forhold til den givne aktivitet.

 

Behandlingen har langtidseffekt

De fremskridt du gør gennem sanseintegrationsbehandling, vil ikke forringes helt over tid. Det betyder, at du aldrig vil skulle starte helt forfra, hvis du igen skal have sanseintegrationsbehandling. Det forudsætter dog, at du efter endt behandling forsætter med at give dine sanser de stimuli, som du har vænnet dem til, hvis du ikke gør dette bliver de understimuleret. Det vil kunne gøre at du for eksempel bliver køre syg igen når du køre i bil, selvom det var forsvundet efter behandlingen.

 

De 4 stadier

Sanseintegrationsbehandlingen består af 4 stadier, som klienten skal igennem i løbet af behandlingen for at opnå en passende og udviklende reaktion på behandlingen.

  1. Tilpasning af vågenhedstilstanden. Det kan være, at kroppen skal vækkes med fx dufte som kaffe og anis, musik med hurtige faste rytmer eller frisk luft.
  2. Forberedelse af hjernen til at organisere sanseindtrykkene ved balance- (kun i det lineære, vandrette plan) og muskel-led-aktiviteter fx ved at svinge i hængekøjen eller faldskærms-aktiviteter. Forberedelse af hjernen til at se former, benytte hukommelsen med mere.
  3. Selve behandlingen kan foregå med inddragelsen af alle sanserne afhængig af hvilke der har behov for behandling. Behandlingen skal dog stadig gradueres efter, hvilket niveau den enkelte person er på i sin sansemæssige udvikling. Dette kræver meget energi, og klienten kan have behov for hvile bagefter.
  4. Behandlingen afsluttes med at sænke vågenhedstilstanden. Personen får på den måde samlet sig og bliver beroliget, hvorved hjernen kan samle de nye indtryk. Det kan fx ske ved at klappe eller trykke kroppen igennem, mens der eventuelt spilles rolig musik.

 

Husk at kigge på er også at deltage

Mange mennesker har brug for at kigge på til at begynde med, før de aktivt tør eller magter at deltage.