Behandlingsaktiviteter

© Betina Karin Lassen, ergoterapeut - specialist i demens og psykiatri

Behandlingsaktiviteter

 

Der findes mange forskellige behandlingsaktiviteter, men det vigtigt at være opmærksom på at det er afgørende at vælge den rigtige eller de rigtige kombinationer for en optimal behandling. Groft sagt, så kan de deles op i enten hæmmende eller fremmende aktiviteter.

 

Hæmmende behandlingsaktiviteter

Hæmmende aktiviteter er, når hjernen modtager impulser fra kroppen, som dæmper, hæmmer eller stopper impulserne i hjernen. Behandlingen hæmmer strømmende af stimulering til hjernestammen, hvilket giver en beroligende følelse, fordi det hjælper med til at organisere indtrykkene fra sanserne.Læs mere under hæmmende impulser.

 

Hæmmende aktiviteter

Der er mange forskellige metoder til at skabe hæmmende impulser, nedenunder er nogle af dem remset op:

 

  • At tygge virker hurtigt beroligende. Det er derfor godt at spise gulerødder eller tyggegummi, hvis man fx lider af panik angst (aktiverer muskel-ledsansen, som fortæller hjernen, hvor de enkelte legemsdele opholder sig henne, og hvad de laver. Samtidig forbereder muskel-ledsansen kroppen på, hvor mange kræfter, der skal bruges, når man løfter noget tungt. Man løfter for eksempel en lukket flyttekasse, som, man forventer, er fuld af bøger. Når Kassen så viser sig at være tom, bliver muskel-ledsansen overrasket, og man retter ryggen med et sæt.)
  • Langsomme rytmiske bevægelser - det er det samme, man gør med et uroligt barn for at få det til at falde til ro. Her kan for eksempel bruges en hængekøje eller en gyngestol (aktiverer muskel-ledsansen og balancesansen).
  • Gåture (aktiverer muskel-ledsansen, balancesansen og følesansen).
  • Cykling (aktiverer muskel-ledsansen, balancesansen og følesansen).
  • Langsom rytmisk musik med ca. 60 slag i minuttet, hvilket nogenlunde svarer til hvilepulsen (aktiverer høresansen).
  • Approksimation, som er en speciel form for tryk, man bruger på kroppens led - HUSK at spørge først (aktiverer muskel-ledsansen)
  • Langsomme vibrationer - dvs. med høj amplitude og lav frekvens for eksempel fra et massageapparat til tryk (aktiverer muskel-ledsansen).
  • Muskel-ledsansen og bevægelsesstimulering virker hæmmende på omgivelsernes påvirkning på hjernens impulser. Samtidig får hjernen hjælp til at organisere strømmen af påvirkningerne fra omgivelserne og den stimulering, de giver.
Stimulering af balancesansen virker på samme måde hæmmende, når man bruger frem- og tilbage-bevægelser.

Det er på dit eget ansvar at udføre aktiviteterne, der er beskrevet her eller andre steder på hjemmesiden. Forfatteren frasiger sig ethvert ansvar for din udførelse af de øvelser der nævnes på hjemmesiden. God fornøjelse.

Fremmende behandlingsaktiviteter

Fremmende aktiviteter er, når hjernen modtager signaler fra kroppen, som bevirker, at impulserne i hjernen øges – så vågenhedstilstanden også øges. Strømmen af stimulering til hjernen øges, og man føler sig mere vågen.

 

Fremmende aktiviteter

Der er mange forskellige metoder til at skabe fremmende impulser, nedenunder er nogle eksempler: