Sanseintegrations behandling

© Betina Karin Lassen, ergoterapeut - specialist i demens og psykiatri

Manglende motivation

 

Hvis du oplever, at du ikke er motiveret for den aktivitet, som du skal udføre kan det skyldes flere ting. Det kan blandt andet skyldes, at aktiviteten er på et forkert niveau i forhold til din udvikling, dette kaldes også at den ikke er i din nærmeste udviklings zone. Det kan vise sig som aggression, irritation, træthed mm.

 

Redskaber

Behandleren har forskellige redskaber fx hængekøjen, kugledynen og bolde, som virker tillokkende på klienten og samtidig kan træne sanseintegrationsproblemerne i forskellige niveauer. Læs mere under behandlingsidéer..

 

Behandlingsprincipper

Sanseintegrations behandlingen tager udgangspunkt i en grundig undersøgelse samt i de nedenstående behandlingsprincipper:

 

 • Fremme lystfølelsen og give en god oplevelse - DET SKAL VÆRE SJOVT !
 • Øge iltoptagelsen ved at forbedre vejrtrækningen og giver en øget blodgennemstrømning.
 • Motivere til aktiviteter, der påvirker de dårligt udviklede områder i hjernen.

 

Sanseintegrations behandlingen eller anvendelsen af sanseintegrations principperne kan ikke bruges som den eneste form for behandling, men er et supplement til den almindelige behandling. Der kan fx stadig være brug for medicinsk behandling, miljøterapi, jeg-støttende psykoterapi, kognitiv terapi med mere.

 

Tryghed i miljøet

Når du bliver behandlet er der risiko for at du føler dig utryg, da dine svagheder vil kunne ses. Hvis behandleren er god vil de skabe et trygt miljø, hvor det er rart for dig at udforske de ting, som du har svært ved og derved forbedre dine evner til sanseintegration.

 

Generelle retningslinjer for behandlingen

 • Introducer sanseintegration tidligt i behandlingen, da det vil give den samlede behandling et hurtigere og bedre resultat.
 • Aktivdeltagelse giver det bedst resultat.
 • Klienten skal i løbet af behandlingerne blive i stand til at bevæge sig i alle planer.
 • Vestibulære input kan være meget kraftfulde og kan bedst klares, hvis klienten er aktivt deltagende.
 • Nærmeste Udviklings Zone (NUZO) er når aktiviteten tilrettelægges, så den giver den rigtige udfordring, hvorved en optimal udviklingen kan ske. Den Nærmeste Udviklings Zone giver en optimal motivation og behandlingsresultateterne bliver nemmere at opnå.
 • Giver mulighed for at klienten kan komme med forslag til behandlingen.
 • Klienten skal kunne mærke at de selv bestemmer over aktiviteten.
 • Der skal udføres en optimal undersøgelse for at opnå en optimal og målrettet behandling.
 • Have bevist gjort hvilke aktivitetsproblemer, som klienten mener er livsrelevante for at få en optimal hverdag.
 • Skriv konkrete og målbare mål ned.
 • Lav en plan sammen med patienten.

Sanseintegrations behandling

Er for dig, der oplever, at dine problemer med dine sanser bevirker, at der er ting i dit liv, som du skal eller gerne vil, som ikke er muligt.

 

Forbedre hjernens evne

 

Sanseintegrations behandling stiler imod forbedring af hjernens evne til at samordne sanseindtryk. Den sigter mod at reaktionen på sanseindtrykket bliver hensigtsmæssigt og ikke en over- eller underreaktion. Behandlingen behandler den eller de sanser, som personen ikke selv kan eller får trænet i daglig dagen. Den motiverer personen til at træne eller opretholde det sansemæssige niveau, som personen har opnået.