Balance

© Betina Karin Lassen, ergoterapeut - specialist i demens og psykiatri

Udvikling

Din balancesans blev dannet i 8.-10. fosteruge og blev ved med at udvikle sig til omkring 10 års alderen. Det er den af dine sanser, som hurtigst understimuleres ved inaktivitet.

 

Andre ord for det samme

Den kaldes også for labyrint-lodlinie-sansen eller den vestibulære sans. Det stammer fra ordet vestibulum, der betyder forhal eller indgang. Vestibulum referer til ørets opbygning og dermed placeringen af det "vestibulære" organ. Når der taler om det inden for den medicinske verden, menes der det indre øre, som sammen med buegangene udgør ligevægtsorganet (også kaldt vestibulum apparatet). Den omtales ofte sammen med følesansen, da de er meget afhængige af hinanden.

 

Balancesansen modtager informationer gennem det indre øre om tyngdekraften, balancen og bevægelse, samt hvordan vores hoved og krop er placeret i forhold til jordens overflade.

Du registrerer 4 ting med din balancesans

 • Kroppens position og bevægelse i rummet
 • Kroppens posturale tonus (kroppens evne til at holde sig op mod tyngden)
 • Kroppens ligevægt, som blandt ander gør at du kan holde kroppen lodret, når du går
 • Stabilisere øjet, mens hoved er i bevægelse, det gør for eksempel at du undgår, at blive svimmel, når du går.

 

Med andre ord kan det siges, at balance sansen registrere hovedets bevægelse i forhold til tyngdekraften og hastigheden af bevægelsen. Desuden sørger den for, at du kan fastholde blikket, selvom du er i bevægelse.

 

Lineærbevægelse og bevægelse af hovedet i forhold til tyngdekraften

Balance receptorerne, der registrere hovedet lineærebevægelser og dets bevægelse i forhold til tyngdekraften, er nogle hårceller, som sidder i det indreøres vestibulum, kaldt utriculus og sacculus.

sansecellernes udløbere. Derved udløses der en nerveimpuls til nogle områder i hjernen kaldt formatio reticularis, thalamus, cerebellum med flere. Hvorfra informationen løber til blok II, hvor det bliver vurderet om, der skal reageres på sansestimuliet og dermed sendes en impulser videre til blok III.

Sansecellerne, der er lokaliseret i utriculus, er systematisk placeret. De registrere dit hovedets bevægelse det vil sige dens bøjning, lineær bevægelse, som når du sidder i en bil og kigger lige ud, samt støttende (stationær position af hovedet) og langsombevægelse af hovedet (under 2 grader pr. sekund).
Sagt med andre ord hårcellen utriculus er følsom overfor tyngdekraften og de lineære accelerationer.

 

Hårcellen sacculus funktion er relativ ukendt

Den egentlige funktion af sacculus er ukendt. Den eneste funktion man kender til, er i forbindelse med den akustiske nerve, men sacculars akustiske receptorers egentlige funktion kendes ikke. Det vides dog at den har indflydelse på registreringen af hovedet bevægelse og dermed indflydelse på balancen.

Balancesansen

 

Du sidder på min røde cykler med frynserne svingende ned fra håndtagene på vej hen til legepladsen og øger langsomt hastigheden (acceleration), da du glæde dig til at prøve den nye gynge. Du træder tungt i de lyserøde pedalerne og svinger cyklen fra side til side for rigtig at få fart på (ligevægt). Pludselig ser du et lyseblåt hus, du aldrig har lagt mærke til før og mit blik fæster sig ved det (stabilisering af øjet, mens hoved er i bevægelse). Endelig kommer du frem til legepladsen. Standser cyklen (deacceleration). Står af cyklen og står et kort øjeblik (postural tonus), mens du skimmer legepladsen (acceleration) efter den nye gynge. Det er den, en giraf gynge, med et orange dæk som sæde. Du løber hen til gyngen (stabilisering af øjet, mens hoved er i bevægelse), i håbet om at ingen af de andre vil tage den, inden du når hen til den. Du griber om den kolde kæde med hånden, og kan mærke hvor kraftig kæden er. Du sætter det ene knæ op på det orange dæk, som langsomt former sig svagt om knæet samtidig med, at du kommer mere vægt over på knæet. Du sætter af med den anden fod fra det fjedrende rødlige asfaltagtige underlag, der er under gyngen. Din fod løfter sig fra underlaget, mens gyngen begynder at dreje rundt (rotation). Du læner dig tilbage for at få sving på gyngen, mens du holder godt fast i jernkæden. Du hiver dig op i armene og gyngen begynder nu at bevæge sig frem og tilbage (liniærbevægelse), samtidig med at den bevæger sig rundt (rotation). Du mærker, hvilken befriende følelse det er, at dit håret bliver fanget af vinden...

Utriculus registrere lineære hovedbevægelser

Liniære hovedbevægelser registers ved en ændring i gelemassen, som er inde i hårcellen utriculus (se illustrationen til højre) og krystallerne statokonier, som igen er inden i satocysten (maculaen). Statokonier er ganske små krystaller lavet af kaliumkarbonat. De er indlejret i en gelemasse, der dækker sansecellerne i ligevægtsorganet. Det vil sige, at den lineære acceleration registers ved at krystallerne fremkalder en bøjning af

Ændring af bevægelsens hastighed

Ændringer i bevægelsens hastighed registreres i ampulla

Forenden af de tre vinkelrette buegange inde i øret er en udvidelse kaldt ampulla. I ampulla registres ændringer i bevægelsens hastighed. Det sker ved at de tre buegange står vinkelret på hinanden. Hvilket betyder, at en buegang er i det vandrette plan og de to andre er lodret stilledede og står vinkelret på hinanden, skråt fremad, udad og skråt nedad og skråt indad. Det betyder igen at ampulla er i forskellige planer i henhold til vinklen på den enkelt buegang.

Modstanden i væsken registrerer bevægelsen

På en kant i ampullen er der nogle lange sammenklæbende sansehår, som er omgivet af en geleagtig masse kaldt cupula. Sansehårene og den geleagtige masse kan fit bevæge sig i en væske kaldt endolymfen.
 Sker der for eksempel en rotation af dit hoved, vil modstanden i væsken eller modbevægelsen i den vandrette buegang, medføre at sansehårene på kanten af ampullen bøjer sig med strømmen af den geleagtige væske. Der vil gå flere sekunder efter at hovedet er holdt op med at bevæge sig, før at sansehårene og den geleagtige masse er tilbage til normal position.
Hvis det er en rotation med en konstant hastighed vil sansehårene og den geleagtige masse gå tilbage til normal position efter nogle sekunder ved samme hastighed. Når hovedet roterer i samme plan vil sansehårene være maximalt stimuleret. 
Sansehårene er i stand til at opfatte hastighedsændringer i alle retninger. De kan altså registrerer rotation, acceleration og deacceleration. Selvom den ene samling af sansehår er maximalt stimuleret, kan der stadig opfattes ændringer i de andre planer.

Spejl af dit sansesystem

Dine reaktioner overfor påvirkninger af balancesansen fortæller, om du bliver generet af det eller du kan lide det. Det kan også være at dette er forskelligt afhængigt af situationen.

 

Kan lide information fra balancesansen kan vise sig ved:

 • Elsker alpin skiløb og at køre på snescooter
 • Er nødt til ofte at rejse dig meget og gå rundt også når du arbejder eller er til møder
 • Vælger sportsgrene med høj aktivitet fx surfing
 • Ser frem til at skulle i forlystelsespark for at prøve tingene

 

Oplever ubehag ved information fra balancesansen viser sig ved:

 • Du bliver køresyg
 • Du let bliver svimmel
 • Kan ikke lide at tage i forlystelsesparker og prøve tingene der er fx karusellen og snurretoppen
 • Undgår springe i faldskærm, skiløb og ridning
 • Du kan læse mere om typiske problemer her.

Denne del er inspireret af Dunn (2015), hvor du vil kunne læse mere om sanserne