Arousal

© Betina Karin Lassen, ergoterapeut - specialist i demens og psykiatri

Det er morgen, du ligger i din seng under din dejlige bløde dun dyne med det lyse betræk og sover. Pludselig ringer vækkeuret med en høj bib-bib-bib. Du slår hårdt på snooze knapper. Ruller om på den anden side og sover lidt videre. Langsomt vænner du dig til, at du skal op. Uret ringer igen. Du Slukker for vækkeuret. Tænder for lampen med den hyggelige lampeskærm med frynserne, der står på det lille natbordet med de fine udskæringer. Du vågner lidt mere. Din elskede ægtemand kommer ind til dig med en varm kop kaffe i et stort krus. Han stiller det på natbordet ved siden af dig. Du sætter dig halvt op og din mand bøjer sig ned og giver dig et morgen kys. Du tager den varme kop op i dine hænder og dufter til kaffen. Drikker en lille tår kaffe. Du er nu blevet så vågen, at du tager dynen af og sætter dig op i sengen.

Ordet arousal betyder at vågne eller at vække.

 

Fysisk og psykisk tilstand

Vågnhedstilstand er en fysisk og psykisk tilstand af at være vågen. Det involver en aktivering af forskellige områder i hjernen. Det bevirker, at der vil være en parathed til at reager passende i forhold til et stimuli. Det kaldes også for en adaptiv respons. 
Der er mange forskellige nervesystemer involveret i vågenhedssystemet. Det er fire store systemer, som ligger i hjernestammen med forbindelse til forskellige områder i storehjerne. De er baseret på nervetransmitterstofferne acetylcholine, noradrenalin, dopamin og serotonin. Når de er aktive bliver vi mere følsomme og reager hurtigere på signalerne.

 

Vigtigheden

Reguleringen af vågenhedstilstanden er betydningsfuldt for at reguler koncentration, opmærksomhed med mere. Den rigtige vågenhed har stor betydning for at kunne udfører bestemte typer af adfærd som bevægelse, lede efter mad, kamp-flugt reaktion og sexuelaktivitet. Det er også vigtigt for vores følelser og har nogen betydning for om du er introvert (det vil sige, at du undgår kontakt med dine omgivelser og andre mennesker) eller ekstrovert ( det vil sige, du er åben, udadvendt, kontaktsøgende og rettet mod omverdenen).

 

Sanseintegration og vågenhed

For at kunne udføre en tilpasset reaktion til et stimuli, skal du have en god sanseintegration. Det vil sige, når du får et sanseindtryk via et stimuli reagerer kroppen ved at samordne (integrer) sanseindtrykkene. Derefter planlægge og organisere den en handling eller adfærd, som er en hensigtsmæssig reaktion i forhold til stimuliet. På den måde sker der en adaptiv adfærd og læring. Resultatet af handlingen bliver sendt tilbage til hjernen, via de stimuli kroppen register i forbindelse med udførelsen, hvorved at disse bliver integreret osv.

 

Adaptiv respons

Det er evnen til at du handler hensigtsmæssigt med målrettede og fornuftige handlinger på de krav, som omgivelserne sender.

Arousal