Impulser

© Betina Karin Lassen, ergoterapeut - specialist i demens og psykiatri

Impulser

Når nerverne kommunikere med hinanden sender de enten hæmmende eller fremmende impulser.

Hæmmende impulser

Hæmmende impulser kaldes også for inhiberende impulser. Ordet inhibere betyder noget der hæmmer, standser eller stopper.

 

Hæmmende impulser er når, der sker en delvis eller fuldstændig stabilisering af membranpotentialet i synapsen, hvorved impulsernes passage gennem synapsen fra en nervecelle til en anden bliver nedsat eller stoppet - Det vil sige, at synapserne er inhibitoriske.

Forenklet

Hæmmende impulser betyder at du for eksempel lukker af for fjernsynet det kører i baggrunden, mens du sidder og læser avis. Hvorved at du kan koncentrer dig om avisens artikler.

Fremmende Impulser

 

Fremmende impulser kaldes også for faciliterende eller for excitatoring. Ordet facilitere betyder, at gøre noget lettere eller at fremme det.

 

Fremmende af impulser er, når der sker en øgning af aktionspotentialer, det vil sige, at membranpotentialet i synapsen delvis eller fuldstændig ophæves ved hjælp af transmitterstoffet. På den måde vil impulserne fra en nervecelle til en anden passere hurtigere igennem synapsen, eller nervecellen vil danner synapser til flere

nerveceller samtidig. Det betyder, at de cellers synapser er excitatoriske alså de virker stimulernede eller fremmende.
Der findes mange forskellige former for facilitering imellem nerverne.

 

Forenklet

Fremmende impulser betyder for eksempel at du sidder i ved din computer og lukker impulserne ind fra filmen der kører i fjernsynet, så du pludselig bliver opmærksom på at der er en biljagt i gang.