Litteratur

© Betina Karin Lassen, ergoterapeut - specialist i demens og psykiatri

Litteratur

 

Nedenunder er der noget af den litteratur jeg har anvendt. Der findes meget mere og noget af den litteratur jeg har sat på er efterhånden meget gammel, men kan være relevant alligvel i forhold til at få viden på området.

Bøger med relevans for sanseintegration

 • Affolter, F., Bichofberger, W. (1993) Behandling af Perceptionsforstyrrelser - Affolterkonceptet. Munksgaard (1993) 1.udg. 1opl.
 • Aremyr, G. (2002) Bolltäcke och värmedynor som behandlingsmetod för personer med demenshandikapp. Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet (2002) 1.udg. 1. opl.
 • Andersen, M.M., Hass, I., Lauritzen, G.Q., Smidth, R.N. (2003) Ergoterapi og Børn - Udvikling gennem aktivitet. FADL’s forlag 1. udg.
 • Ayres, A.Jean (2007): Sanseintegration hos børn. Hans Reitzels 2.udg. 3. opl.
 • Berger, Dorita S.: Music Therapy, Sensory Integration and the Austic Child. Jessica Kingsley Publishers London and Philidelphia 2002
 • Bundy, Anita et al : Sensory Integration, theory and Pratice. F.A. Davis Company 2002.
 • Burdick, Donna: & Ross, Mildred: Sensory Integration - Training Manual for Therapists and teachers for regressed, psykiatric and geriatric patients groups. Slack.
 • Creek, Jennifer (ed.) : Occupational Therapy and mental Health. Churchill Livingstone 3udg. 2001.
 • Creek, J. (redaktør)(2008) Psykiatrisk ergoterapi - teori, metode og praksis. F.A.D.L. 1.udg.1.opl.
 • Dunn, Winnie (2012): Lev sanseligt - kend dit sansemønster. Dansk Pyskologisk forlag. 1. udg. 2. oplag
 • Dunn, W., Brown, C.E. (2007) Adolcent/Adult Sensory Profile. The Psychological Corporation - Harcourt Assessment
 • Dunn, Winnie et al: Sensory integration- a neurobiological foundation for sensory integration. Sensory integration international, Washington D.C., 1986
 • Eriksson, H. (2003) Neuropsykologi - normalfunktion, demensformer og afgrænsede hjerneskader. Hans Reitzels Forlag.
 • Freltofte, S. (2006) Hjerner på begynderstadiet. Borgen 1.udg.
 • Freltofte, S. (1997) Hvor slipper DAMP’en ud ? Borgen 1.udg. 2. opl.
 • Gammeltoft, B.C.(2009) Sansestimulering for voksne - sansestimulering for at bedre sanseintegration hos voksne, en praksisbeskrivelse. Fa. Gammeltoft 1.udg. 1.opl.
 • Harris, D. B. (1963) Goodenough-Harris Drawing Test. Harcourt, Brace & World.
 • Kadesjö, B. (1996) Børn med koncentrations vanskeligheder. Dansk Psykologisk Forlag 1.udg. 2. opl.
 • Kranowitz, Carol S.: The out-of-sync child - recognizing and coping with sensory integration dysfunction. Skylight Press Book 1.udg. 1998.
 • Karonwitz, Carol S. : The out of sync child has fun - activities for kids with sensory integrations dysfuncion. 1. udg. 2003.
 • Karonwitz, C. S. (1995) 101 Activities for Kids in Tight Spaces.
 • King, Lorna J. og Parachek, Joanne F. :Parachek - Geriatric Rating Scale. Center for Neurodevelopmental studies.
 • Lauridsen, G. Q., Maul, J. (2000) Screening af motorik og motorisk perception & Screening af håndethed og lateralitet. Special-pædagogisk forlag
 • Nissen, Connie (2016):Sansemotorik og samspil - forstå børn, der er svære at forstå. Dansk psykologisk forlag. 1.udg. 1.opl.
 • Nydahl, Peter, Bartoszek, Gabrielle (2005): Basal Stimulation. Munksgaard 1.udg. 1.opl.
 • Ochsner Ridder, Hanne Mette (2005) : Musik og Demens - Musikaktiviteter og musikterapi med demensramte KLIM 2.udg. 1.opl.
 • Madsen, Peter Lund(2012): Dr Zukaroffs testamente - en bog om menneksehjernen. Gyldendal. 1.udg.
 • Ross, Mildred & Burdick, Dona: Sensory Integration- a training manual for therapists and teachers for regressed, psykiatric and geriatric patient groups.
 • Reisman, J. E., Hanschu, B. (1990) Sensory Intergration Inventory for Individuals With Developmental Disabled Adults. Eleen W Richter
 • Reisman, J., Hanschu, B. (1999) Sensory Integration Inventory for adults with developmental disabilities.Psychological Corp. 1.udg. 1999
 • Shepard, G. M. (1994) Neurobiology. 3.udg. 1994.
 • Trillingsgaard, A., Daby, M.A., Østergaard, J.R. (1998) Børn der er anderledes- Hjernens betydning for barnets udvikling. Dansk Psykologisk Forlag 1.udg. 3.opl.
 • Thorball, N. & Rømert, P. (1997) Centralnerve systemets anatomi. FADL 2. udg.
 • Uvnäs-Moberg, K. (2006) Afspænding, ro og berøring - om oxytocins helbredende virkning i kroppen. Akademisk forlag 1.udg. 2.opl.

Artikler med relevans for sanseintegration

 

 • Amico, JA., Mantella, R.C., Volmer, R.R., Li, X. :Anxiety and Stress Responses in female Oxytocin Deficient Mice. Journal of Neuroendocrinology (2004) vol 16 p. 319-324
 • Andersen, Henrik Steen: Sensorisk deprivation. Ugeskr. Læger 154/39. 1992
 • Arnsberg, I. : Tværfaglig indsats for børn med sansemotoriske vanskeligheder. Skolestart (2003) nr. 8
 • Bailey, D.M. :The Effects of Vesibular Stimulation on Verbalizaton in Chronic Schizophrenics. The American Journal of Occupational Therapy (1978) vol 32 (7)
 • Bundsgaard, Hanne; Felsgaard, Marianne & Nielsen, Susanne : Børstning – et supplement til SI- behandlingen. Ergoterapeuten nr. 12, 1992.
 • Burn, I., Cox, H., Plant, H. : Leisure or therapeutic ? Snoezelen and the care of older persons with dementia. Interantional Journal of Nursing Practice (2000) Vol 6
 • Buur, Mette: Hvorfor sanseintegrations terapi. Autimsebladet nr. 4 1997
 • Christensen, B. : Sanseintegration - Ergoterapeutisk behandlingsmetode til voksne med apopleksi eller andre former for hjerneskader. www.birgitte-gammeltoft.dk. Januar 2000
 • Christensen,B : Hvad kan gyngestolen bruges til ? www.birgitte-gammeltoft.dk juni 2010
 • Christensen, Pia og Dalsgaard, Else-Marie: Kugledynen. Ergoterapeuten nr. 13 1994
 • Colt, G.H. :Beröringens lakande kraft. Det Bästa (1998) maj
 • Endler, P.B., Eimon, M.C. : Postural and Reflex Integration In Schizophrenic Patients. The American Journal of Occupational Therapy (1978) vol.32 (7)
 • Fowler, R.H., King, L.J., Snow, B.A.: The Use of Dance in Therapy. Sensory Integration Special Interest Section (1984) Vol 7 (2)
 • Freedman, D.H. : In the Realm of the Chemical. Discover Magazine (1993) june
 • Frölich, A., Nydahl, P. : Basal stimulation i plejen. Klinisk sygepleje (2004) Årg 18, nr.2 maj
 • Furman, J.M., Müller, M.L.T.M., Redfern, M.S., Jennings, R. : Visual-vestibular stimulation interferes with information processing in young and older humans. Exp Brain Res (2003) 152
 • Gade, A. :Sanserne og oplevelsen af det sansede. Hjerne Forum (1998) Årg 1(1)
 • Gammeltoft, B.C. : Sansestimulering for bedre sanseintegration. www.viss.dk 2009
 • Grusgaard, Hanne m.fl. : Skolebørns motoriske udvikling. Ergoterapeuten nr. 16 1984.
 • Hansen, Bente et al: Sæt spot på SI-praksis. Ergoterapeuten nr. 12 1993.
 • Hasselø, V. : Sansestimulering af personer med Demens. Demens (2003) vol 7(1)
 • Hatch-Rasmussen,C. : Sensory Integration. Center for the Study of Autism (1995) http://www.autism.org/si.html
 • Heyn, P. :The effect of a multisensory excersice program on engagement, behavior, and selecte physiological indexes in persons with dementia. American Journal of Alzheimer’s Disease and other Dementias (2003) Vol.4, July/August
 • Hjort - Hansen, Jessy: De ømskindede gamle. Klinisk Sygepleje nr. 1 1987
 • Hjort, Lene & Hansen, Annette : Krop og Psyke – idræt som middel til behandling af psykisksyge. Focus nr. 1, 1984.
 • Holmer, Hanne og Larsen, Henrik : Sansernes fitness. Epilepsi, november 1997.
 • Holmer, Hanne : Snoezelhuset i Maribo et ” sansernes fitness center”. PS nummer 3 1997.
 • Holmer, Hanne: Snoezlehuset i Maribo. Ergoterapeuten nr. 19, 1998.
 • Holt, G.: Making Sense of Multi-Sensory Rooms. Intuitivemedia.com (2000)
 • Hope, K. : Using multi-sensory environment with older people with dementia (1997) Vol 25
 • Huddleston, C. I. : Differentiation Between Process and Reactive Schizophrenia Based on Vestibular Reactivity, Grasp Strength and Posture. The American Journal of Occupational Therapy (1978) vol 32(7)
 • Kelley, P.: Sensory integration dysfunction, treatment remain controversial. Knight Ridder Newpaper (2003) January 29.
 • Kemi-Wikzen, D. : Bättre resultat nar många kan ge taktil stimulering. Omvardnadsmagasinet (2003) vol 1
 • King, Lorna J.; Fowler, Rolinda & Snow, Betty : The Use of Dance Therapy. Sensory Integation Special Interest Section, vol 7 nr.2 1984.
 • King, Lorna J : A sensory- integrativ approach to schizophrenia. AJOT, vol 28 nr.9 okt. 1974.
 • King, Lorna J. : Sensory integration and perception: the foundation for concept formation. Occupational Therapy Practice, december 1989.
 • King, L. J. : Toward a Science of Adaptive Response. The American Journal of Occupatinal Therapy (1978) vol 32(7)
 • Lane SJ, Schaaf RC. : Examining the neuroscience evidence for sensory-driven neuroplasticity: implications for sensory-based occupational therapy for children and adolescents. The American Journal of Occupatinal Therapy (2010) vol 64 (3)
 • Lindgren, B. D. : Kunnskap om omyeliniserade nervtrådar öppnar för forskning om smärta. Sjukgymnasten (2003) nr. 12
 • Lund, I., Yo, LC., Uvnäs-Moberg, K., Wang, J., Cheng, Y., Kurosawa, M., Agren, G., Rosen, A., Lekman, M., Lundeberg, T., : Repeated massage-like stimulation induces long-term effect on nociception: contribution of oxytocinergic mechanisms. European Journal of Neuroscience (2002) vol 16
 • Madsen, Peter Lund: Dr. Zukaroffs testamente - en bog om menneskehjernen. Gyldendal 1. udg. 2012
 • Matthiesen, AS., Ransjö-Arvidson, A.B., Nissen, E. Uvnäs-Moberg, K.: Postpartum Maternal Oxytocin Release by Newborns: Effect of Infant Hand Massage and Sucking. BIRTH (2001) 28:1 March
 • Maul, J. : Sanseintegration og læsepædagogik - om integration, automatisering og læseindlæring. Kognition og pædagogik (1992) nr.3.
 • Mortensen, E.: Syn og visuel perception. www.visinfo.dk (2005)
 • Nissen, C.: De fortidlig fødte børn og deres sarte sansesystem. www.sansemotorik.dk (2005)
 • Nissen, C. : Om det at “børste børn”. D.A.M.P. (2004) 3
 • Petersson, M., Alster, P., Lundeberg, T., Uvnäs-Moberg, K. : Oxytocin Causes a Long-Term Decrease of Blood Pressure in Female and Male Rats. Physiology & Behavior (1996) Vol 60 nr. 5
 • Posthuma, Barbara W.: Sensory Integration : Fact og fad. The American Journal of Occupational Therapy nr. 5, 1983.
 • Rasmussen, L. : Fitness for sanserne. Helse (2000) nr. 6
 • Reisman, Judith og Hanschu, Bonnie: Sensory Integration Inventory for adults with developmental disabilities. PDP Press
 • Rider, B. A. : Sensorimotor Treatment of Chronic Schizophrenics. The American Journal of Occupational Therapy (1978) vol 32(7)
 • Robichaud, L., Hébert, R., Desrosiers, J. : Effecacy of a Sensory Integration Program on Behaviors of Inpatients With Dementia. The American Journal of Occupatinal Therapy (1994) Vol 48(4)
 • Robinson, D.A., Wei, F., Wang, G.D., Li, P., Kim, S.J., Vogt, S.J., Muglia, L.J., Zhui, M.: Oxytocin mediates stress-induced analgesia in adult mice. Journal of Physiology (2002) 540.2
 • Ross, D.E., Buchanan, R.W., Medoff, D., Lahti, A.C., Thaker, G.K. : Association Between Eye Tracking Disorder in Schizophrenia and Poor Sensory Integration. Am. J. Psychiatry (1998) 155:10, Oktober
 • Sanner, E.: Forskaren som gett beröring en ny dimension. Massage & Kroppsvård. (2000) nr.2
 • Saffir, Judith : The theoretical implications of chlormazine as a sensory integrative theory. The American Journal of Occupational Therapy nr. 7 1978.
 • Stephens, L.C.: Sensory Integrative Dysfunction in Young children. AAHBEI News Exchange (1997) Vol. 2. No.1. Winter 1997 http://www.tsbvi.edu/Outreach/seehear/fall97/sensory.htm
 • Soe, I.: Efter angst og søvnløshed dukker stemmerne op. Illustreret videnskab (1996) nr 13 Swiatecki, Sebastian: Bedre styr på sanserne. Ergoterapueten nr. 2 2003.
 • Swedlow, J. L.: Quiet Miracles of the Brain. National Geografic (1995) Vol 187 (6)
 • Thyness, Else Merete: Sanseintegrasjonsgruppe i psykiatien. Ergoterapeuten (Norsk) nr.1 1993.
 • Toft, Jonna: Kravl, kryb og læs. Udspil (2008) nr.2
 • Uvnäs- Moberg, K., Björkstrand, E., Hillegaart, V., Ahlenius, S.: Oxytocin as a possible mediator of SSRI-induced antidepressant effects. Psychopharmacology (1999 ) 142
 • Uvnas- Moberg, K., Petersson, M.: Oxytocin, a mediator of anti-stress, well-being, social interaction, growth and healing. Z Psychosom Med Psychother (2005) 51 (1)
 • Uvnäs-Moberg, K., Alster, P., Svensson, T.H. : Amperozide and clozapine but not haloperidol or raclopride increase the scretion of oxytocin in rats. Psychopharmacology (1992) 109
 • Uvnäs-Moberg, K.: Oxytocin - hormonet som frisätts vid beröring och gör oss lugnare Zak, Paul: The Neuroeconomics of Trust. Center for Neuroeconomics Studies (2006)

Børn

 

 • Andersen, Mette M. et al: Ergoterapi og Børn - udvikling gennem aktivitet, FADL´s forlag1.udg. 2003.
 • Bentsen, Birthe S. : Børnemotorik - småbørns bevægelsesudvikling. Gyldendals Pædagogiske bibliotek 5. udg. 1984.
 • Gjersin, Gudrun: Kropumulige unger- kroppen som basis for trivsel, udvikling og læring. Institut for idræt, Københavns universitet 3. udg. 2000.
 • Freltofte, Susanne: Hvor slipper damp'en ud ?- dysfunktioner og neuropædagogik ved forskellige typer DAMP. Borgen 1.udg. 1997.
 • Kadesjö, Björn: Børn med koncentrations vanskeligheder. Dansk psykologisk forlag 1.udg. 1996.
 • Trillingsgaard, Anegen et al: Børn der er anderledes - hjernens betydning for barnes udvikling. Dansk Psykologisk Forlag 3. opl 1.udg. 2003

Bacheloropgaver og Masteropgaver om sanseintegration

 

 • Jensen, Birgitte Søe og Pasquali, Pernille Worm : Interventionsundersøgelse af effekt ved brug af kugledyner hos 2-12årige børn med sanseintegrationsproblemer - en kvantitativ interventionsundersøglese opgjort på baggrund af forældrerapportering. Master i Rehabilitering, Syddansk Universitet Odense, August 2006.
 • Jørgensen, Mette; Søndergaard, Anny og Sørensen, Maria: Sanseintegrationsbehandling af voksne udviklingshæmmede - ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning. Ergoterapeutuddannelsen i København Bachelorgruppe 10, Hold 2003A.
 • Ungermand, Anne og Svendsen, Louise : Få styr på sanserne i en forstyrret verden - sanseintegration og psykiatri. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. E03A, juni 2006.

 

Vil I gerne have jeres bacheloropgave eller lign. til at stå på denne litteraturlste, så send den til mig.

Bøger med relevans for psykiatri

 • Chase, Truddi: When rabbit howls. Jove Books 1.udg. 1987.
 • Cullbergm Johan : Dynamisk Psykiatri. Gyldendals Bogklubber 5. udg. 2002.
 • Gulmann, Niels Christian : Praktisk gerontopsykiatri. Hans Reitzels forlag, 3 udg. 2004.
 • Hansen, Kirsten: Intensiv individuel støtte til psykotiske - et kvalitetsudviklingsprojekt. Psykiatrisk afdeling Randers Juni 2000.
 • Hemmingsen, Ralf et al : Klinisk Psykiatri. Munksgaard 1.udg. 1994.
 • Mørch, Merete et al: Kognitive behandlingsformer.Hans Reitzels Forlag 1.udg. 1998.
 • Soe, Ivar : Efter angst og søvnløshed dukker stemmerne op. Illustret videnskab nr.13 1996.
 • Svensson, Jan: Psykomotorisk træning - i behandling af indlagte psykitariske patienter. Insitut for idræt, København Universitet 2001, 1 udg.
 • WHO Collaboration Centre for Reseach and Training in Mental Health og Århus psykiatriske hospital : WHO ICD-10 - psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser, klassifikation og diagnose kriterier. Munksgaard 1.udg. 1998.

Bøger omkring ABC-koncepterne

 • Affolter, Felicie D. : Perception, Interaction and language - Interaction of Daily Living: The Root of Development. Springer Verlag 1991
 • Affolter, Felicie og Bischofberger, Walter: Behandling af Perceptionsforstyrrelser - Affolterkonceptet. Munksgaard 1. udg. 1.opl. 1993
 • Brodal, Per : Sentralnervesystemet. Universistsforlaget 3. udg. 2003
 • Butler, David S : The Sensitive Nervous System. Niogroup Publications 2000
 • Davies, Patricia: Vejen Frem - tidlig rehabilitering efter traumatisk hjerneskade eller anden alvorlig hjerneskade.FADL 1994
 • Davies, Patricia M. : Skridt for skridt - en vejledning i behandling af voksne hemiplegikere. FADL 2. udg. 2. opl. 2003
 • Kjærsgaard, Annette : Ansigt, mund og svælg - undersøgelse og behandling efter Coombs-konceptet. FADL 1.udg. 1 opl. 2005